Preskočiť na obsah

GO! NA OKNÁ Aktívna sila 5l

5,75  bez DPH ( 6,90  s DPH)

  • Spoľahlivo čistí sklenené plochy, okná, sklá, zrkadlá. Svojim vynikajúcim účinkom zanecháva čistenej plochy vždy zaručene bez šmúh. Pri používaní príjemne vonia sviežou citrusovou vôňou.
  • Použitie: Nastriekajte rovnomerne na čistenú plochu a potom utrite do sucha handričkou, papierovými utierkami alebo gumovou stierkou.
  • Upozornenie: Horľavá kvapalina a pary. Uchovávajte mimo dosahu detí. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
  • PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. V prípade požiaru: Na hasenie použite práškový hasiaci prístroj. Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi predpismi odovzdaním osobe oprávnenej na likvidáciu odpadu alebo na miesto určené obcou.
  • Zloženie: menej ako 5%: aniónové povrchovo aktívne látky, parfum, Limonene.
  • Nebezpečné zložky: 1-metoxypropán-2-ol , izopropanol.
  • Spotrebujte do 24 mesiacov od dátumu výroby uvedeného na obale.